Поверителност и лични данни

Кои сме ние

Aдресите на платформата са: http://vzemiotselo.com/helper и http://www.svilengrad.info наричани за краткост по-долу „този уебсайт“ и „платформата“.

Защита на личната информация

Личните данни, които този уебсайт получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане на данни през регистрационни и контактни форми, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин, както за и връзка с потребителите, в случай на възникнала необходимост, свързана с дейността на платформата.

Платформата гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите или използвани за цели, различни от тук описаните. Платформата защитава личните данни на Потребителя, станали му известни при попълване на електронните форми за извършване на заявление регистрация или контакт, като това задължение отпада в случай, че Потребителят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Платформата може да използва личните данни на Потребителя единствено и само за целите, предвидени и необходими за изпълнение на дейностите на Платформата. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време!

Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на Платформата, заедно с прилежащите към него данни по всяко време при желание от страна на потребителя.

Личните данни които събира платформата за постигане на целите си са:

Лични данни за физическо лице: имена, електронна поща, телефон за контакт
Лични данни за юридическо лице: имена, електронна поща, телефон за контакт

Защо събираме тези данни?

Тази информация ни е необходима, за да можем да регистрираме заявеното от вас участие в инициативите на Платформата. Налага се да използваме Вашия електронен адрес и телефон, за да се свържем с вас при възникнала необходимост за целите на Платформата. Тази информация се класифицира като лична и се запазва в Платформата. В случай, че изберете да не предоставите личните си данни, няма да можете да участвате в инициативите на Платформата.

Ако не желаете да предоставите личните си данни, но все пак желаете да допринесете към някоя от инициативите на платформата можете да се свържете с нас на osvilengrad@gmail.com